Posted on: June 4, 2018 Posted by: adooshka Comments: 1

new-what-psychologists-can-help-you-do-1W Polsce zawód psychologa nadal nie cieszy się zbyt dużym zaufaniem a w niektórych przypadkach jest uznawany za kontrowersyjny ze względu na ciągłe wątpliwości związane z uprawnieniami do wykonywania tego zawodu.

Dwa najczęstsze argumenty przeciwko skorzystania z pomocy psychologa:

  • Nie jestem psychicznie chory/a
  • Psycholodzy to grupa zawodowa, która najbardziej potrzebuje pomocy psychologicznej

Kiedy słyszę powyższe argumenty zawsze wyrażam tę samą opinię.

W pomocy psychologicznej chodzi przede wszystkim o pomoc w rozwiązaniu jakiegoś problemu z którym dana jednostka nie jest w stanie sobie samodzielnie poradzić.

Tylko i wyłącznie skuteczność terapii powinna mieć znaczenie w ocenie każdego lekarza nie tylko psychologa. Kwestie życia prywatnego lekarza/psychologa nie powinny mieć większego znaczenia tak jak przy każdym innym zawodzie. Gdyby miało być inaczej to np. ksiądz nie miałby żadnego prawa udzielać rad co do szczęśliwego życia małżeńskiego, ponieważ nie ma własnego doświadczenia w tym temacie.

Zgodnie z Ustawą o zawodzie psychologa

Art. 7.

Prawo wykonywania zawodu psychologa powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów.

Art. 8.
1. Na listę psychologów wpisuje się osobę, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
3) włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa,
4) odbyła podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa – stażystę.

Zanim skorzystamy z usług danego psychologa należy dokładnie sprawdzić kwalifikacje (dyplom/y, certyfikat/y itd.) oraz rekomendacje (opinie osób, które korzystały z terapii).

Pytanie kiedy należy korzystać z pomocy psychologa nie jest jednoznaczne. Obiektywne czynniki to depresja, stres, lęki, myśli samobójcze, poczucie braku akceptacji ze strony otoczenia itd. Czasami jeśli ktoś po prostu czuje, że potrzebuje wsparcia psychologa nawet bez wyraźnego powodu to można to potraktować jako wizytę profilaktyczną. Chociaż statystycznie z pomocy psychologicznej najczęściej korzystają osoby w przedziale 30-50 lat, wzrasta liczba dzieci potrzebujących wsparcia psychologa w różnorodnych kwestiach związanych z dorastaniem.

Zdarza się, że wizytę u psychologa należy zamienić wizytą u psychiatry. Dla wielu z nas rozróżnienie tych dwóch zawodów sprawia pewną trudność. Najprościej rzecz ujmując różnica polega na tym, iż psychiatra jest lekarzem po studiach medycznych, który posiada uprawnienia do wystawiania recept na środki farmakologiczne.

Największy wpływ na kulturę masową aktualnie wywierają Stany Zjednoczone, a więc kraj w którym wg niektórych danych już połowa obywateli regularnie korzysta z różnego rodzaju wsparcia psychologicznego. W Polsce to ok. 20 % respondentów przyznaje się do korzystania z usług psychologa/psychiatry.

Wg prognoz Światowej Organizacji Zdrowia liczba osób potrzebujących pomocy psychologicznej będzie stale rosnąć. Nie warto bagatelizować własnego zdrowia psychicznego. Jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne. A właściwie mocno powiązane i zależne od siebie. Jeżeli zdrowie fizyczne, psychiczne bądź społeczne nam “szwankuje” to warto dołożyć wszelkich starań aby przywrócić ciało i umysł do równowagi/harmonii i znowu w pełni cieszyć się życiem.

1 people reacted on this

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.