Mam na imię Diana. Cieszę się każdym dniem, w którym mogę wykonywać pracę zawodową, spędzać czas z rodziną oraz inspirować innych. Potrafię doceniać swoje zalety i nie przeceniać wad. Lubię ludzi, którzy niezależnie od swojej sytuacji życiowej nie tracą pogody ducha. Codziennie być lepszą wersją siebie nie jest dla mnie sloganem tylko konkretnymi działaniami. Strona Adooshka.com powstała z potrzeby dzielenia się wiedzą na tematy społeczne, rodzinne, recenzowania książek/produktów codziennego użytku.

My name is Diana. I enjoy every day of my life when I can work professionally, spend time with my family and inspire others. I can appreciate my strenghts and not overestimate my weaknesses. I like people who does not lose their serenity. Being a better version of myself every day is not a slogan for me, but specific actions. The Adooshka.com website was created for the needs of sharing news on social and family topics, reviewing books / everyday products.


			

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.