Posted on: July 10, 2020 Posted by: adooshka Comments: 0

Wiek XIX oraz XX to zdecydowany rozwój miast. Wiele osób zaczęło marzyć o zmianie adresu zamieszkania z wiejskiego na miejski. W miastach powstawała infrastruktura zapewniająca coraz bardziej komfortowe warunki życia. Od tego momentu wieś zaczęła być postrzegana raczej negatywnie, jako zacofanie cywilizacyjne. Praca w rolnictwie, słaba edukacja, utrudniony dostęp do opieki medycznej, brak wygód spowodowały masowe migracje ludności do miast.

Od początku XXI wieku można zaobserwować modę na zamieszkanie poza miastem (dane statystyczne). Właściwie wraz z powszechnym dostępem do telefonów komórkowych, internetu, komputerów, samochodów itd. wieś przestała być synonimem miejsca odciętego od świata. Program rozwoju obszarów wiejskich sprawił, że wieś stała się miejscem przyjaznym do zamieszkania nie tylko dla rolników ale również dla przedstawicieli innych warstw społecznych.

Obecnie wieś kojarzy się z ciszą, wolnością, świeżym powietrzem, zdrowym jedzeniem, dużą/wygodną powierzchnią mieszkaniową/gospodarczą, wolniejszym tempem życia. Jest miejscem dla osób, które potrzebują odstresowania się, wyciszenia, relaksu, poprawienia jakości snu.

Miejsce zamieszkania odzwierciedla naszą osobowość oraz styl życia. Nie każdemu pasuje mieszkanie w dużym mieście jak również nie każdemu odpowiada mieszkanie na wsi. Najważniejsze jest zamieszkać tam, gdzie będziemy czuć się szczęśliwi i spełnieni.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.