Posted on: October 24, 2019 Posted by: adooshka Comments: 0

do pracy po pieniądze.

Standardowe pytania, które sobie zadaję, aby nie wpaść w rutynę brzmią następująco Dlaczego to robię? oraz Jak można to zrobić lepiej? Pierwsze pytanie pomaga określić czy zadanie, które wykonuję przynosi korzyści (duchowe, materialne) a drugie przypomina o potrzebie zmian, nieustannym doskonaleniu się (kaizen).

Zastanawia mnie jaka jest motywacja rodziców, którzy oczekują od dziecka średniej ocen 5.2-6.0 Czy poważnie myślą, że zapamiętanie pewnej ilości różnego rodzaju informacji i odtworzenie jej w formie ustnej bądź pisemnej ma obecnie większą wartość poza szkolnymi murami? Czy tylko w mojej opinii dziecko, które uczy się wyłącznie z myślą o wysokiej średniej, w dużej mierze ogranicza swój potencjał oraz przestaje czerpać radość z samego procesu nauki? Przy tym nie zdobywa wiedzy dostosowanej indywidualnie do potrzeb tylko takiej która się znajduje na liście MEN . W jaki sposób wiedzę na 6.0 można wykorzystać w praktyce?

Większość z nas wiedzę teoretyczną zdobytą w ramach edukacji szkolnej oraz ewentualnie akademickiej stara się wykorzystać w praktyce poprzez znalezienie wysoko płatnej pracy bądź założenie własnej firmy. Na tym etapie sporo osób przeżywa rozczarowanie. Okazuje się, iż w przypadku zarówno pracy najemnej jak i własnej działalności, należy posiadać doświadczenie zawodowe, inaczej mówiąc wiedzieć jak zarabiać pieniądze.

Jest to pewnego rodzaju absurd, iż po 10-15 latach uczenia się “czegoś” osoba nie posiada wystarczającej wiedzy na temat systemu gospodarczego w którym żyje. A może wcale nie trzeba mieć takiej wiedzy? Dostatek finansowy przecież tylko psuje człowieka. Za najniższą krajową też teoretycznie można przeżyć.

Kreatywność, wyobraźnia, otwartość, przedsiębiorczość, empatia, umiejętność szybkiego uczenia się (aktualizacji wiedzy), wyznaczania priorytetów, prezentowania swoich pomysłów są cechami kluczowymi, aby stanowić wartość na rynku pracy.

Może warto pozwolić dziecku swobodnie rozwijać jego własne zainteresowania. Dzięki temu ma szanse na uniknięcie rutyny w życiu zawodowym a sama praca będzie nie tylko sposobem na opłacenie rachunków ale również pasją.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.