Posted on: April 7, 2020 Posted by: adooshka Comments: 1

W związku z tym, iż temat rynku pracy (redukcja etatów, zmniejszanie wynagrodzenia etc.) w ostatnich dniach jest niezwykle aktualny, postanowiłam poświęcić mu kilka słów.

Za co nie lubimy procesu zatrudniania w Polsce:

  • brak podanej kwoty wynagrodzenia w ogłoszeniu
  • przedmiotowe traktowanie kandydata na pracownika
  • często brak przygotowania konkretnej oferty (rozmyte obowiązki na danym stanowisku)
  • niestosowne pytania w trakcie rozmowy rekrutacyjnej
  • fakeowe ogłoszenia o pracę
  • brak odpowiedzi na przesłaną aplikację
  • brak informacji o wynikach rekrutacji

Podsumowując powyższe jednym zdaniem – brak odpowiedniej kultury.

Obecnie, w związku z akcją #zostańwdomu, wiele rekrutacji jest prowadzonych online bądź telefonicznie. W moim odczuciu taka forma/formuła procesu rekrutacyjnego powinna pozostać na stałe. Jest korzystna zarówno dla kandydata na pracownika jak i pracodawcy. Można zdecydowanie szybciej i w komfortowych warunkach ocenić czy dana oferta pracy spełnia nasze oczekiwania. Pracodawca z kolei może przeprowadzić więcej rozmów i dokładnie dopasować wybraną osobę do przygotowanego stanowiska. Efekt takiego procesu rekrutacyjnego jest taki, iż pracownik jest dobrze zmotywowany, ponieważ wykonuje odpowiednio dobraną rolę a pracodawca nie ma problemu z rotacją i kosztami związanymi z poszukiwaniem nowego pracownika.

1 people reacted on this

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.